dimarts, de novembre 29, 2005

Fases de la campanya

Com tota campanya, Cable Català s'estructura en tres grans fases. Són les següents:
  1. Primera fase: Contacte amb les empreses de televisió per cable, inici de la recollida de firmes i exposició pública a través del mitjans de comunicació mitjançant articles i notícies. Inici: 01 de desembre de 2005. Fi: 16 de desembre de 2005.
  2. Segona fase: Contacte amb les televisions i continuació del procés de recollida de firmes. Inici: 17 de desembre de 2005. Fi: 22 de gener de 2006.
  3. Tercera fase: Fi de la recollida de firmes i contacte novament amb les empreses de televisió per cable per comunicar el nombre de signatures aconseguides a favor de la campanya. Inici: 23 de gener de 2006. Fi: 5 de febrer de 2006.

Cable Català

Cable Català és una campanya que té per objectiu aconseguir la màxima recepció de canals en català per mitjà de les diferents empreses de televisió per cable.

Especialment ens referim a la recepció dels canals de la Televisió de Catalunya (TV3, Canal 33-K3, 3/24, 300 i TVC Internacional), la Televisió Valenciana (Canal 9, Punt 2 i TVV Internacional), la Televisió Balear (IB3), les Emissions Digitals de Catalunya (8 TV) i del Grup Canal Català (Canal Català).

No obstant això, no tanquem la porta a ampliar la campanya a d'altres i/o noves televisions (locals, comarcals, regionals o nacionals) que emetin programació totalment o parcialment en llengua catalana. Per exemple: Andorra Televisió, Info TV, XTVL, Comunicàlia, Barcelona TV, TDCAT, Lleida Televisió, Televisió de Mallorca, Localia, Catalan TV, entre d'altres.

Com pots ajudar?
De moment hem hem obert un fòrum de discussió per coordinar la campanya i on pots deixar el teu missatge o opinió. Clica aquí per accedir-hi.